« terug naar vorige pagina

Zwangerschap

Binnen Hardinxveld-Giessendam worden de zwangerschapsbegeleidingen uitgevoerd door de verloskundigenpraktijk. De huisartsen werken met de verloskundigen samen om een zo goed mogelijke begeleiding van de zwangerschap te bereiken.

Uw huisarts is bekend met uw voorgeschiedenis, uw medicijngebruik en in de familie voorkomende aandoeningen. Hierdoor is het mogelijk te anticiperen op eventuele situaties en wanneer mogelijk hierop voor aanvang van de zwangerschap in te spelen. Bij chronische problematiek als astma of hoge bloeddruk kan al vóór de zwangerschap daarop geanticipeerd worden.

U kunt informatie vinden op de website Straks Zwanger Worden. Hier vind u ook een vragenlijst onder vermelding Zwangerwijzer. U kunt deze invullen en meenemen bij een afspraak op het spreekuur. U kunt de assistente aangeven dat u een afspraak maakt voor een preconceptieconsult. Bij het gesprek wordt gesproken over maatregelen die u zelf kunt nemen zoals het gebruik van foliumzuur of het stoppen met roken als het voor een zwangerschap aanpassen van medicatie die een probleem kan zijn bij een zwangerschap.

Wanneer u zwanger bent kunt u eveneeens een afspraak maken. Wij zorgen dat binnen de huisartspraktijk en bij de apotheek bekend is dat u zwanger bent zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Samen met u wordt een overdrachtsformulier opgemaakt voor de verloskundige waarin belangrijke medische zaken vermeld kunnen worden.

Wanneer zich tijdens de zwangerschap bij de begeleiding door de verloskundige een probleem aandoet kan de verloskundige u naar de huisartspraktijk verwijzen voor een gezamenlijke begeleiding. U kunt hierbij denken aan behandeling van een bloedarmoede, urineweginfecties en schildklierklachten.